FANDOM


Talaang VerbOEdit

Ang VerbO ay mga salita at kataga na nagbubunsod na partikular na kilos o galaw. Sa pamamagitan ng malikhaing konstruksyon, ang mga salita at kataga ay naisasalin sa reyalidad batay sa kinakatawan nilang pakahulugan at depinisyon.

At sa pagsisinop, ang pahinang ito ay nagtatala ng mga VerbO na matatagpuan sa mga pahina ng DepositaryO.


Mga VerbO sa DepositaryOEdit

Encode[[Category:Kaurian:Category Page]]